Tag Archives: Svenskevits

In Sweden

Norske lover kan bare gå å gjemme seg sammenlignet med boka våre naboer i øst har skrevet.

Svensk dame