Apple

Post Navigation

Det viktigste er ikke å finne opp ting, men å ta patent først.

Det viktigste er ikke å finne opp ting, men å ta patent først.

Attachment Navigation

Tim er ikke redd for å bruke en advokat eller tusen.

Hihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>